Biblioteca
Estudi
Suport

Comença

1

Endolla el Ninus a la corrent.

2

Endolla els cables d'HDMI i USB 3.0 que surten del Ninus a l'ordinador. Ninus només funciona amb USB 3.0, normalment estan marcats de color blau, o amb l'inscripció "SS" (SuperSpeed).

3

Pots endollar el portàtil a l'endoll de la part posterior del Ninus.

4

Encén el projector amb el botó I/O.

5

El Ninus està preparat! Obre qualsevol contingut de Ninus per començar a jugar.

Els programes

A continuació, es mostra com s'utilitzen els diferents programes que composen Ninus. La primera vegada que useu el Ninus, hauréu de calibar-lo com s'indica al final d'aquesta pàgina.

Ninus Activities (Activitats i Projectes)

+ Obre una activitat, unitat o mapa Bee-bot

Para abrir una actividad, unidad o mapa de Bee-bot, deberás haberla descargado antes de la Biblioteca o crearla tu mismo en el Estudio. Una vez descargada, tendrás un archivo ".ninus" (actividad) o ".ninusproj" (paquete de actividades) que podrás abrir en el ordenador del Ninus. También puedes probar la actividad en cualquier otro ordenador, habiendo instalado previamente Ninus Activities Viewer.

+ Selecciona una activitat

Si has obert un projecte, podràs seleccionar, amb les fletxes, quina activitat vols treballar. Fent click a l'icona dels nens i nenes saltant comença l'activitat interactiva.

+ Controla l'activitat

Mentre els nens i nenes entren a la projecció i interactuen amb el contingut, el/la mestre/a disposa d'una barra d'eines a la part superior que li permet controlar la dinàmica amb el ratolí. D'esquerra a dreta:
Tancar - Tanca l'activitat i torna al menú.
Foto- Fes una foto dels nens i nenes jugant i troba-la a la carpeta "screenshots" de l'escriptori de l'ordinador.
Corona - Recompensa al jugador mostrant una corona i pausant el joc. Aquesta opció es pot usar per provocar el canvi de torn pel següent jugador.
Reiniciar - Torna a establir el repte tal i com s'ha mostrat al principi.
Següent - Passa al següent repte. No totes les opcions estan disponibles en totes les plantilles.

Ninus Tales (Contes)

+ Obre "Ninus Tales"

El programa "Ninus Tales" està instal·lat en l'ordinador del Ninus. Obre'l per jugar als contes interactius.

+ Selecciona un capítol

Dins del programa "Ninus Tales" podràs escollir l'idioma amb el que vols treballar els contes: anglès, castellà i català. A continuació podràs escollir un dels 3 contes disponibles i el capitol.

+ Configura el capítol

A la pantalla de configuració pots escollir el número de nens i nenes que entraran a la vegada a la projecció i adaptar la dificultat del capítol mitjançant les opcions de parametrització. Els botons inferiors permeten: tornar al menú, començar el capítol i accedir directament a la part interactiva, respectivament.

+ Controla el capítol

Movent el ratolí a la part superior de la pantalla, farem aparèixer una barra de control amb els següents icones:
Play/Pause - Pausar els vídeos o parts interactives.
Silenci - Demanar silenci als nens i nenes.
Parts del capítol - Navegar per les parts del capítol (introducció, instruccions, joc i conclusions).
Configuració - Tornar a la configuració del capítol.
Menú - Tornar al menú principal.

Ninus Scratch

+ Programa amb Scratch per Ninus

Obrim el programa "Ninus Scratch" i, automàticament, se'ns obrirà una pàgina en el navegador web amb l'entorn de desenvolupament per poder programar la nostra Ninus Scratch App. Un cop estigui desenvolupada, podem executar-la usant els botons d'execució d'Scratch ("ampliar pantalla", "bandera verda" i "stop vermell") i simular les interaccions de Ninus amb el ratolí. Després, podem guardar la nostra Ninus Scratch App (archivo .sbx) a l'ordinador fent click a "Save Project". Per acabar, tanquem el programa "Ninus Scratch".

Si no estem usant l'ordinador on tenim instal·lat el programari de Ninus, podem usar el programa "Ninus Scratch for Developers". Després d'instal·lar-lo, només és necessari obrir-lo i seguir les instruccions anteriors.

+ Juga a una aplicació de Ninus Scratch

Obrim el programa "Ninus Scratch". A continuació, automàticament se'ns obrirà una pàgina en el navegador web amb l'entorn de desenvolupament i execució. Fem click al botó "Archivo/Load Project" per carregar la nostra Scratch App (arxiu .sbx) i l'executem usant la "bandera verda" i l'"stop vermell". Per acabar, tanquem el programa "Ninus Scratch".

Si no estem usant l'ordinador on tenim instal·lat el programari de Ninus, podem usar el programa "Ninus Scratch for Developers". Després d'instal·lar-lo, només és necessari obrir-lo i seguir les instruccions anteriors.

Ninus Mouse

+ Controla el ratolí amb el cos

Ninus Mouse permet controlar el ratolí amb el cos i així fer interactiu qualsevol contingut per ordinador. Obre el programa "Ninus System - Ninus Mouse" i apareixerà una icona a la barra de tasques de Windows indicant que el programa està encés. Si entra una persona a la projecció, el ratolí el seguirà. Si aixeca un braç, el ratolí fara click a la posició on es trobi. Aconsellem usar "Ninus Mouse" amb continguts que tinguin poques opcions i botons grossos. Quan acabis d'usar "Ninus Mouse", tanca el programa mitjançant el mateix icona de la barra de tasques.

Calibrar

+ Calibrar el Ninus

Només cal calibrar el Ninus la primera vegada que s'usi o en cas de que la representació virtual dels nens i nenes no correspongui a la posició real. Es necessiten dues persones per a poder calibrar. Obrim el programa "Ninus Calibrate". Una persona es va col·locant en els punts projectats en el terra seguint l'ordre d'aquests. L'altra persona va presionant la tecla "ENTER" cada cop que el primer es col·loca en el punt corresponent. Al finalitzar la correspondència entre tots els punts, és necessari col·locar-se a sobre del "tic verd" en cas de que la calibració sigui correcte, o a la "creu", en cas contrari. També es pot cancel·lar la calibració aprentant la tecla "ESC".